loader

Program operacyjny Inteligentny Rozwój – kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku sprawiło, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw może cały czas ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności. Dofinansowanie przybiera różne formy. Warto sprawdzić, która z nich będzie najbardziej odpowiednia dla naszej firmy. Istotne są kwestie formalne, jakie trzeba spełnić, aby zakwalifikować się konkursu. Jednym z projektów jest program operacyjny Inteligenty Rozwój. Na czym on polega i kto może skorzystać z pomocy?

Kto może ubiegać się o  dofinansowanie?

Program operacyjny Inteligenty Rozwój POIR 2.3.2 Bony Innowacyjne jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które dzięki inwestycjom we wdrożenie innowacyjnych produktów/usług zdobywają nowe rynki oraz ulepszają swoją ofertę. Z funduszy unijnych korzystają w tym przypadku najczęściej małe przedsiębiorstwa oraz start-upy. 

Inteligentny Rozwój to specyficzny, jednofunduszowy projekt, w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym założeniem programu jest jego inwestycyjny i innowacyjny charakter. Wsparciem mogą być objęte np. badania pilotażowe, które mają na celu zwiększenie wiedzy w danej dziedzinie. 

kto może ubiegać się o dofinansowanie

Beneficjenci Bonów Innowacyjnych otrzymują pieniądze w dwóch formach:

  • refundacja – zwrot całości lub części wydatków,
  • zaliczka – wypłacana jest na poczet planowanych wydatków. 

Istotne jest, aby udokumentować wszystkie poniesione koszta. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim terminie. Formularze są weryfikowane oraz oceniane przez Komisję Oceny Projektu. 

Projekt ten działa na zasadzie pomocy de minis. Odnosi się ona właśnie do małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ciągu 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tysięcy Euro. Nie dotyczy to firm, które prowadzą swoją działalność w branży transportowej.

Pomoc w dopełnieniu formalności

Przystąpienie do programów unijnych wiąże się z wypełnieniem dużej liczby dokumentów. Są to nie tylko wnioski konkursowe, ale również inne potrzebne zaświadczenia, a przede wszystkim biznesplan. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstało wiele organizacji, które zajmują się poradnictwem w kwestii programów dofinansowania. Taką  firmą jest A1 Europe, która już od wielu lat wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowania. Profesjonalna kadra przedsiębiorstwa pomoże każdemu w wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji. Poprawnie wypełnione formularze zwiększają szansę na zdobycie potrzebnych pieniędzy. Innowacyjne projekty to jeszcze nie wszystko. Dlatego istotne jest, aby dopełnić wszystkich formalności nie tylko przed przystąpieniem do konkursu. W związku z tym firma A1 Europe prowadzi swoich klientów przez cały czas trwania programu, także w momencie rozliczania i przedstawiania wyników. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają pewność, że każda wydana złotówka została poprawnie wydana i udokumentowana.

Zobacz

​Zainteresowanie pracą opiekunek osób starszych w Niemczech wzrasta. Czym jest to spowodowane? Z pewnością nowe osoby przyciągają atrakcyjne zarobki, ale też stabilna branża. Jeśli jesteś osobą empatyczną, wyrozumiałą i sumienną - możesz spróbować swoich sił w opiece. Jednak, by podjąć współpracę z renomowaną agencją predyspozycje charakterologiczne nie wystarczą...

Hipnoza to stan transu, w którym kluczem jest dotarcie do nieświadomości pacjenta. Jednocześnie osoba hipnotyzowana jest świadoma wszystkiego, co się z nim dzieje. Czym jest i na czym polega hipnoza? Podczas sesji hipnotycznej świadomość rozluźnia się i przestaje blokować aktywność umysłową człowieka. Dzięki temu hipnotyzer może pracować bezpośrednio z...

Zastanawiamy się nad wprowadzeniem zmian w swoją codzienność. Z jednej strony ich pragniemy, z drugiej się ich obawiamy. Moment, w którym przełamujemy się i podejmujemy decyzję o rozpoczęciu całkowicie nowego życia, będzie przełomowy. Zaplanuj swoją przyszłość Każdy moment jest doskonałym na wprowadzenie zmian. Wiadomo, że chęć rozwoju pod każdym względem sprawi...