loader

Program operacyjny Inteligentny Rozwój – kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku sprawiło, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw może cały czas ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności. Dofinansowanie przybiera różne formy. Warto sprawdzić, która z nich będzie najbardziej odpowiednia dla naszej firmy. Istotne są kwestie formalne, jakie trzeba spełnić, aby zakwalifikować się konkursu. Jednym z projektów jest program operacyjny Inteligenty Rozwój. Na czym on polega i kto może skorzystać z pomocy?

Kto może ubiegać się o  dofinansowanie?

Program operacyjny Inteligenty Rozwój POIR 2.3.2 Bony Innowacyjne jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które dzięki inwestycjom we wdrożenie innowacyjnych produktów/usług zdobywają nowe rynki oraz ulepszają swoją ofertę. Z funduszy unijnych korzystają w tym przypadku najczęściej małe przedsiębiorstwa oraz start-upy. 

Inteligentny Rozwój to specyficzny, jednofunduszowy projekt, w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym założeniem programu jest jego inwestycyjny i innowacyjny charakter. Wsparciem mogą być objęte np. badania pilotażowe, które mają na celu zwiększenie wiedzy w danej dziedzinie. 

kto może ubiegać się o dofinansowanie

Beneficjenci Bonów Innowacyjnych otrzymują pieniądze w dwóch formach:

  • refundacja – zwrot całości lub części wydatków,
  • zaliczka – wypłacana jest na poczet planowanych wydatków. 

Istotne jest, aby udokumentować wszystkie poniesione koszta. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim terminie. Formularze są weryfikowane oraz oceniane przez Komisję Oceny Projektu. 

Projekt ten działa na zasadzie pomocy de minis. Odnosi się ona właśnie do małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ciągu 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tysięcy Euro. Nie dotyczy to firm, które prowadzą swoją działalność w branży transportowej.

Pomoc w dopełnieniu formalności

Przystąpienie do programów unijnych wiąże się z wypełnieniem dużej liczby dokumentów. Są to nie tylko wnioski konkursowe, ale również inne potrzebne zaświadczenia, a przede wszystkim biznesplan. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstało wiele organizacji, które zajmują się poradnictwem w kwestii programów dofinansowania. Taką  firmą jest A1 Europe, która już od wielu lat wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowania. Profesjonalna kadra przedsiębiorstwa pomoże każdemu w wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji. Poprawnie wypełnione formularze zwiększają szansę na zdobycie potrzebnych pieniędzy. Innowacyjne projekty to jeszcze nie wszystko. Dlatego istotne jest, aby dopełnić wszystkich formalności nie tylko przed przystąpieniem do konkursu. W związku z tym firma A1 Europe prowadzi swoich klientów przez cały czas trwania programu, także w momencie rozliczania i przedstawiania wyników. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają pewność, że każda wydana złotówka została poprawnie wydana i udokumentowana.

foto
Autor:Redakcja

Zobacz

​Jak wygląda, skąd się bierze i jakie koszty ponoszą organizacje? Mimo że samo słowo “mikromenagement” brzmi całkiem niegroźnie – jego konsekwencje są niezwykle poważne. Wpływają nie tylko na dobrostan członków zespołu, ale i na efektywność realizowanych w firmie procesów. Mikrozarządzanie jest wszechobecne na poziomach mikro i makro. Doświadczają go...

Praca opiekunki zajmującej się osobami starszymi w Niemczech jest wymagająca, odpowiedzialna, ale również bardzo satysfakcjonująca, szczególnie wtedy gdy mamy doskonałe relacje z podopiecznymi potrafimy okazać im właściwe zrozumienie i cierpliwość. Dodatkowo opieka Niemcy to możliwość wysokich zarobków w krótkim czasie, po kilku tygodniach można...

Posiadanie własnego mieszkania to marzenie wielu osób, dlatego w momencie, w którym staje się rzeczywistością, można poczuć się zagubionym, jeśli chodzi o wystrój. Stworzenie wizji każdego z pomieszczeń to jedno, natomiast należy zwrócić uwagę na to, by każde z nich tworzyło spójną całość, ponieważ dzięki temu przebywanie w nim stanie się prawdziwą przyjemnością...