loader

Karty charakterystyki substancji chemicznych - w jaki sposób opracować je zgodnie z polskim prawem?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle są karty charakterystyki. Jest to rodzaj niezbędnej dokumentacji dla każdej substancji oraz mieszaniny, która określa w jaki sposób z nią postępować m.in. w obrocie chemikaliami, aby było to w pełni bezpieczne, zarówno w zakresie zdrowia ludzkiego, jak i wpływu na środowisko naturalne. Co ważne, karty charakterystyki muszą być nie tylko opracowane w sposób zgodny z prawem, ale co więcej należy je na bieżąco aktualizować, pod sankcją skutków prawnych.Wszystkie te kwestie będą omówione w niniejszym artykule.  

Z czego składa się karta charakterystyki? 

Format karty charakterystyki szczegółowo określa rozporządzenie REACH. Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Każda karta charakterystyki składa się z szesnastu sekcji. W dalszej części artykułu znajduje się szczegółowy opis każdej z nich. W sekcji 1 znajdują się informacje nt. identyfikacji substancji lub mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa. Sekcja 2 prezentuje identyfikację zagrożeń. Sekcja 3 to informacja o składnikach. Sekcja 4 określa środki pierwszej pomocy. 

Sekcja 5 postępowanie w przypadku pożaru. Z kolei sekcja 6 określa postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. Sekcja 7 zawiera informacje nt. postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowaniem. Sekcja 8 to kontrola narażenia, a więc środki ochrony indywidualnej. Sekcja 9 zawiera właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszaniny. Sekcja 10 określa stabilność i reaktywność. Sekcja 11 to informacje toksykologiczne, a sekcja 12 - informacje ekologiczne. W sekcji 13 znajdziemy informacje nt. postępowania z odpadami, a w sekcji 14  informacje dotyczące transportu substancji chemicznych oraz mieszanin. W sekcji 15 znajdują się informacje dotyczące przepisów prawnych, a w sekcji 16 wszystkie pozostałe informacje, które nie zostały zakwalifikowane do wcześniejszych sekcji informacyjnych. 

Karta charakterystyki - niezbędna aktualizacja 

Wspomnieliśmy już na początku artykułu o tym, że karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą być aktualizowane, ze względu na obowiązujące w Polsce prawo. Kiedy jednak należy to robić i jaki sposób? Istnieją trzy przypadki, w których wykonanie aktualizacji jest konieczne. Po pierwsze, dzieje się tak w sytuacji, kiedy pojawią się nowe dane o zagrożeniach albo też nowe informacje mogące mieć wpływ np. na klasyfikację, oznakowanie lub środki kontroli ryzyka. Drugi i trzeci przypadek wynika z kolei z treści rozporządzenia REACH. 

Druga sytuacja, kiedy aktualizacja jest niezbędna, ma miejsce wtedy, kiedy udzielono lub też odmówiono zezwolenia na obrót chemikaliami. Z kolei trzeci przypadek ma zastosowanie, kiedy zostały zastosowane ograniczenia zgodne z załącznikiem XVII. Po wprowadzeniu aktualizacji konieczne jest również umieszczenie stosownego zapisu - aktualizacja - wraz z datą. Co więcej, konieczne jest wzięcie pod uwagę, że zaktualizowane karty charakterystyki powinny zawierać odpowiednio numerację co do ich rejestracji według REACH. Stosowną numerację należy umieścić w sekcji trzeciej, obok innych numerów identyfikujących substancję. Aktualizując karty charakterystyki substancji chemicznych należy pamiętać również o tym, że w nowej formie należy je dostarczyć wszystkim odbiorcom, którym dostarczono daną substancję czy mieszaninę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  

Zobacz

Fryzura to jeden z elementów naszego wizerunku. Dlatego zarówno mężczyźni, jak i kobiety, dbając o swój wygląd, wykorzystują wiele różnych kosmetyków, których zadaniem jest pomoc w ułożeniu niesfornych kosmyków. Jednym z chętnie wykorzystywanych, zwłaszcza przez panów produktów, bez wątpienia jest pomada do włosów. Wiele osób jednak wciąż nie wie, jak poprawnie należy...

Broda nie sprawia, że mężczyzna wygląda dobrze. Aby była prawdziwym atutem męskiego stylu, musi być pielęgnowana. Oznacza to stosowanie kosmetyków, które nadają jej pożądany kształt. Przyjrzyjmy się dziś pierwszej kwestii - jak przycinać brodę i jakiego trymera do brody należy używać. Na czym polega trymowanie? Trymowanie (z angielskiego: trim) to termin, który wszedł...

Czy wiesz, że coraz większym zaufaniem cieszą się naturalne kosmetyki, w tym zestawy prezentowe na boże narodzenie? Dlaczego tak jest? Jaki jest powód tego, że coraz więcej osób je wybiera? Kosmetyki Sylveco - można im zaufać Udowodniono, że kosmetyki o naturalnym składzie wywołują dużo mniej alergii, niż te, które mają w składzie dużo...