loader

Czy można ubezpieczyć dziecko na wypadek hejtu?

​W ostatnim czasie dużo mówi się o cyberprzemocy, która dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Obraźliwe i agresywne komentarze, tworzenie poniżających zdjęć oraz filmików czy rozpowszechnianie prywatnych treści bez zgody osoby, której dotyczą, to poważne problemy współczesnego Internetu. Czy rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci na wypadek takich zdarzeń? A jeśli tak, to w jaki sposób? Sprawdźmy to!

Tak jak na rynku można znaleźć ubezpieczenie na wypadek ugryzienia przez psa lub ukąszenia przez kleszcza chroniące dziecko, tak samo można kupić ubezpieczenia na wypadek hejtu. Taką ochronę oferuje choćby ubezpieczyciel UNIQA w ramach NNW szkolnego!  

Jak działa ubezpieczenie na wypadek hejtu?

Ubezpieczyciele oferują NNW dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia. W ramach takiej ochrony wypłacane są świadczenia, gdy ubezpieczony dozna uszkodzeń ciała lub poniesie śmierć. Ubezpieczyciel zwróci koszty leczenia, pobytu w szpitalu czy rehabilitacji.

Jednak NNW szkolne ma o wiele szerszy zakres ochrony, do którego można dodać także wypłatę świadczenia, gdy dziecko zostanie ugryzione przez psa, oparzy się czy zostanie ukąszone przez kleszcza. UNIQA oferuje także opcjonalne ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie. Jak ono działa?

Ubezpieczenie od hejtu w Internecie to ubezpieczenie ochrony prawnej. Jego zadaniem jest ochrona dobrego imienia i prawa do prywatności ubezpieczonego, więc zadziała ono, gdy dojdzie do pomówienia, znieważenia lub bezprawnego ujawnienia informacji dotyczących życia prywatnego dziecka. W ramach ubezpieczenia na wypadek hejtu oferowane są świadczenia w zakresie pomocy prawnej, organizacji i opłacenia specjalisty IT oraz pomocy psychologicznej – wyjaśnia Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Jeśli dojdzie do objętych ochroną zdarzeń, należy zadzwonić pod wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia numer alarmowy. Rozszerzenie ochrony NNW szkolnego o ubezpieczenie na wypadek hejtu kosztuje 25 zł rocznie. 

Czy cyberprzemoc to poważny problem?

Obecnie dzieci i młodzież spędzają bardzo dużo czasu w Internecie. Tam toczy się ich życie prywatne, nawiązują znajomości, kontaktują się z przyjaciółmi i kolegami ze szkoły, grają, oglądają oraz publikują różnego rodzaju treści – zdjęcia, filmy, tiktoki i inną twórczość. To jasna strona Internetu. Ta ciemna związana jest między innymi z cyberprzemocą.

Z raportu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Rzeszowie dotyczącego cyberprzemocy rówieśniczej wynika, że aż 52% dzieci w wieku 12-17 lat spotkało się z cyberprzemocą werbalną. Ponad połowa, dokładnie 51%, dzieci i młodzieży została nagrana lub została sfotografowana bez zgody, 47% wyzywano, a 21% było poniżane, upokarzane bądź ośmieszane, czyli doświadczyło hejtu w Internecie.

Problem jest więc poważny i nie można w żaden sposób mówić, że jest marginalny. Z jednej strony, że im większa aktywność w Internecie, tym większe ryzyko narażenia się na hejt lub inne formy cyberprzemocy. Z drugiej strony, publikowanie treści i aktywność w sieci to codzienność, z której nie warto rezygnować z obawy przed hejtem.

Część dzieci wskazuje, że nie mówi rodzicom o cyberprzemocy, która je spotkała, właśnie z obawy o karę zakazu lub ograniczenia dostępu do Internetu. W związku z hejtem i innymi formami cyberprzemocy powinniśmy wspierać dzieci oraz młodzież, a nie tworzyć zakazy. O tym, jak reagować na cyberprzemoc wobec dziecka, czym ona jest i jakie może nieść skutki, przeczytasz w poradniku https://mubi.pl/poradniki/cyberprzemoc-wobec-dzieci/.

W jaki sposób przeciwdziała się hejtowi?

Jeśli chodzi o hejt w Internecie dotyczący dzieci i dorosłych, to trzeba pamiętać,by nie wdawać się w dyskusje oraz odpowiadać na obraźliwe i poniżające komentarze. Jakakolwiek reakcja jest pożywką dla spragnionego uwagi hejtera.

Prawidłową reakcją na hejt jest zgłoszenie go do administratorów stron i serwisów społecznościowych, na których się on pojawił. Warto także zabezpieczyć treści związane z cyberprzemocą, by mieć dowód w razie procesu lub interwencji policji – w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub podejrzenia przestępstwa należy to zgłosić służbom.

Kolejnym sposobem przeciwdziałania hejtowi jest edukacja i wsparcie ofiar cyberprzemocy. Wiele organizacji oraz prywatnych firm prowadzi akcje i kampanie, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, w szczególności dzieci, w Internecie. Przykładem jest akcja ubezpieczyciela UNIQA “Masz moc na hejt” czy Fundacji Orange z akcją “Jest nas więcej”.

Również Państwowy Instytut Badawczy NASK i związana z nim Akademia NASK prowadzą liczne projekty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w Internecie, choćby zajęcia edukacyjne dla dzieci i nauczycieli “Cyberlekcje”. Z kolei na stronie Dyżurnet.pl można zgłaszać zabronione treści, które pojawiają się w Internecie. 

Dzieci i młodzież mogą skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116 111. Natomiast rodzice i nauczyciele pod numerem 800 100 100.

Zobacz

Rodzice rodzeństwa w różnym, jednak dość zbliżonym wieku, bardzo często, zamiast kupować dwóch osobnych wózków dla swoich dzieci, stawiają na jeden model, który przeznaczony jest dla dwóch maluchów. Taki wózek bardzo często określany jest jako rok po roku. Dostosowany jest on do wymagań dzieci, które są w różnym wieku, jednak wciąż są na tyle małe, by korzystały z...

Każda dekada życia niesie za sobą nowe doświadczenia. W ciągu dziesięciu lat człowiek spotyka na swojej drodze wiele osób, które go kształtują, popełnia błędy, na których się uczy, ale również odnosi sukcesy warte świętowania. Z tego względu czterdziestka to idealna okazja, aby z dumą celebrować minione lata. Taki dzień aż prosi się o nadzwyczajny prezent, który nie...

  Imię, które otrzymaliśmy od naszych rodziców może być najcenniejszą rzeczą jaką posiadamy. To ono odróżnia nas od innych, kształtuje naszą osobowość i indywidualność. W wielu kulturach i krajach na całym świecie, każdego dnia w roku świętuje się nadanie komuś imienia. Wiele kultur nazywa te obchody Dniem Imienin. Najlepszą rzeczą w imieninach jest to...